متولد 1391

من مهرنوش متولد 1358 با 130 کیلو گرم وزن ،اگر چه پرخور بودم اما هرگز مثل خیلی از پرخورها از غذا خوردن لذت زیادی

نمی بردم .

چون پرخوری من بیشتر عصبی بود .هدیه این وزن زیاد ،کمر درد ، ورم پا وکبد چرب بود .

و راه رفتن که به سختی انجام می گرفت همراه با درد رنج  . 

و زون کنی که بایگانی تمام رژیم های غذایی بیهوده من را در خود پنهان کرده بود .

یادم میاد که توسط یکی از دوستانم با روش های جراحی چاقی آشنا شدم .

من نزدیک به دو سال در این باره تحقیق کردم اما فقط از دوست صمیمی خودم کمک می خواستم و با هیچ کس مشورت

نکردم چون احساس می کردم انرژی منفی می دهند.

من مهرنوش هستم اما متولد 1391 ،

   سالی که برای دومین بار متولد شدم یعنی

 پس از جراحی اسلیو معده

  فقط یک ماه پس از جراحی احساس درد می کردم

 اما هر گز پشیمان نشدم