داستان های جراحی

داستان کسانی که در کلینیک حکیم جراحی شده اند را بخوانید.
همه چی عالیه

همه چی عالیه

آقای فلامک معصومی متولد 1371 در تاریخ 24/08/92 تحت جراحی ...

بهترین انتخاب زندگیم

بهترین انتخاب زندگیم

اعتماد به نفس نداشتم .با توجه به اینکه مدیر یک شرکت خصوصی بودم ...

متولد 1391

متولد 1391

من مهرنوش متولد 1358 با 130 کیلو گرم وزن ،اگر چه پرخور بودم ....