بخش تغذیه پزشکی حکیم

بخش تغذیه پزشکی حکیم در طبقه دوم ساختمان حکیم واقع شده است. جهت رزرو نوبت با شماره تلفن : ۲۶۶۴۴۸۵۳ تماس حاصل فرمایید