آیا من کاندیدای جراحی چاقی هستم‌ ؟

اگر به طور قابل توجهی اضافه وزن دارید و می خواهید شیوه زندگی را تغییر دهید ، ممکن است کاندیدای جراحی چاقی در کلینیک حکیم باشید.

اگر به طور قابل توجهی اضافه وزن دارید و می خواهید شیوه زندگی را تغییر دهید ، ممکن است کاندیدای جراحی چاقی در کلینیک حکیم باشید. تحقیقات نشان می دهند جراحی کاهش وزن برای کسانی که دارای BMI بین 35 تا 39.9 هستند و یا مبتلا به یک عارضه متابولیک مانند دیابت نوع۲، فشار خون بالا، کبد چرب،آپنه خواب انسدادی، استئوآرتریت(آرتروز) و دیگر بیماری های حاصل از چاقی مفرط هستند مناسب است. در صورت برآورده شدن هر یک از معیارهای زیر می توانید نامزد کاهش وزن جراحی شوید:

شما بیش از 45 کیلوگرم اضافه وزن دارید.
شما دارای شاخص توده بدنی (BMI) بیش از 40 هستید.

BMI شما بالاتر از 35 می باشد و ازمشکلاتی مانند دیابت نوع 2، فشار خون بالا و بیماری های مرتبط با چاقی رنج می برید.
شما حتی از طریق رژیم های غذایی با نظارت پزشکی قادر به دستیابی به وزن مناسب برای یک دوره پایدار نیستید

شاخص توده بدنی (BMI) شما : - جزو گروه - می باشد.

شاخص توده بدن کمتر از 18.5 : کمبود وزن

شاخص توده بدن بین 18.5 تا 25 : نرمال

شاخص توده بدن بین 25 تا 30 : اضافه وزن

شاخص توده بدن بین 30 تا 35 : چاق

شاخص توده بدن بیشتر از 35 : خیلی چاق