مرحله اول : دو هفته پس از جراحی / رژیم مایعات

بعد از ترخیص از بیمارستان تا مدت دو هفته شما باید فقط و فقط مایعات مصرف نمایید. در ابتدا مایعات رقیق و بتدریج در طی این دو هفته مایعات را غلیظ تر کنید. این مایعات شامل:


دستور العمل مصرف مایعات


یک نمونه دستور العمل غذایی برای روز اول تا دوم پس از جراحی

بهتر است آب میوه رقیق شدهای که در این مرحله مصرف میکنید آب سیب یا انگور باشد. ( 1/2آب میوه + 1/2آب معمولی)

توجه

این برنامه غذایی برای بیماران مبتلا به دیابت ، بیماران قلبی و کلیوی تنظیم نشده است. در صورت ابتلا به این بیماریها تنظیم برنامه غذایی شما پس از جراحی باید زیر نظر کارشناس تغذیه کلینیک انجام شود.


یک نمونه دستور العمل غذایی برای روز دوم تا چهاردهم پس از جراحی:

در این مرحله برنامه غذایی شما همچنان بر پایه مصرف مایعات تنظیم شده؛ اما مواد غذایی در این مرحله می تواند غلظت بیشتری داشته باشد.

از این موارد اجتناب کنید:

  • آب میوه طبیعی رقیق نشده و آب میوه های صنعتی
  • نوشابه های معمولی ، رژیمی، انرژی زا
  • نوشابه های الکلی
  • قهوه و نسکافه

PDF این صفحه:

دانلود