چاقی باعث افزایش کووید 19 در بیماران می شود

چاقی باعث افزایش کووید 19 در بیماران جوان می شود. بر اساس دو مطالعه که در ژورنال بیماری های عفونی و Med Rxiv به چاپ رسیده ، شدت کووید 19 در بیماران جوان چاق حتی از بیمارانی با مشکلات قلبی و ریوی بیشتر است و به همین دلیل در کشورهایی که چاقی در آنها شیوع بالاتری دارد، میزان مرگ ناشی از کرونا در جوان ها بیشتر بوده. گرچه توقع داریم در بیماران کمتر از 60 سال ریسک بستری در بیمارستان کمتر باشد، اما در افراد چاق( صرفنظر از بیماریقلبی و دیابت و صرفا بدلیل چاقی) مبتلا با کووید 19 این خطر دو برابر و بستری در ICU سه برابر می باشد. با توجه به میزان بالای آپنه خواب ، آسم و بیماری های ریوی و ریفلاکس در بیماران چاق، اضافه شده کرونا این مشکلات را تشدید و ضعیت بدتری ایجاد می نماید. نتیجه : بیماران جوان باید بخاطر داشته باشند • دست ها مرتب بشویند • فاصله اجتماعی را رعایت نمایند • زمان خارج شدن از منزل از ماسک استفاده نمایند.

تیم جراحی گروه پزشکی حکیم --- ما را در اینستاگرام دنبال کنید