دکتر علیرضا خلج

فلوشیپ فوق تخصصی جراحی چاقی و متابولیک

سوابق تحصیلی : پزشک عمومی . دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی متخصص جراحی عمومی . دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته . دانشگاه علوم پزشکی ایران دوره تخصصی TQM)Total Quality Management) . همدان . ایران دوره تخصصی جراحی لاپاراسکوپی . بیمارستان Diacones پاریس. فرانسه دوره تخصصی لاپاراسکوپی پیشرقته . بیمارستان لاپاراسکوپی دهلی نو .هند دوره تخصصی تکنیک های جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته . شهر پورت . پرتال رتبه علمی جراح عمومی جراح لاپاراسکوپی پیشرفته چاقی هیت علمی دانشگاه شاهد دانشیار بخش جراحی عمومی داشگاه شاهد